Certifikované prostriedky

Mechanické zábranné prostriedky

Bezpečnostné úschovné objekty (26.08.2020, pdf, 268 kB)

Uzamykacie systémy a ich súčasti (21.04.2021, pdf, 574 kB)

Dvere a ich súčasti (27.01.2021, pdf, 484 kB)

Mreže (07.06.2021, pdf, 387 kB)

Bezpečnostné fólie (11.10.2019, pdf, 166 kB)

Okná (22.08.2018, pdf, 216 kB)

Zasklenia (2004, pdf, 71 kB)

Technické zabezpečovacie prostriedky

Systémy na kontrolu vstupu (07.06.2021, pdf, 411 kB)

Poplachové systémy na hlásenie narušenia (07.06.2021, pdf, 679 kB)

Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (07.06.2021, pdf, 442 kB)

Zariadenia na detekciu látok a predmetov (16.01.2017, pdf, 134 kB)

Zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií (27.01.2021, pdf, 336 kB)

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia