Certifikované prostriedky

Mechanické zábranné prostriedky

Bezpečnostné úschovné objekty (26.08.2020, pdf, 268 kB)

Uzamykacie systémy a ich súčasti (21.04.2021, pdf, 574 kB)

Dvere a ich súčasti (27.01.2021, pdf, 484 kB)

Mreže (15.02.2021, pdf, 409 kB)

Bezpečnostné fólie (11.10.2019, pdf, 166 kB)

Okná (22.08.2018, pdf, 216 kB)

Zasklenia (2004, pdf, 71 kB)

Technické zabezpečovacie prostriedky

Systémy na kontrolu vstupu (21.04.2021, pdf, 514 kB)

Poplachové systémy na hlásenie narušenia (27.01.2021, pdf, 781kB)

Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (27.01.2021, pdf, 497 kB)

Zariadenia na detekciu látok a predmetov (16.01.2017, pdf, 134 kB)

Zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií (27.01.2021, pdf, 336 kB)

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia