Certifikované prostriedky

Mechanické zábranné prostriedky

Bezpečnostné úschovné objekty (09.12.2022, pdf, 228 kB)

Uzamykacie systémy a ich súčasti (18.05.2023, pdf, 145 kB)

Dvere a ich súčasti (18.05.2023, pdf, 125 kB)

Mreže (18.05.2023, pdf, 62,5 kB)

Bezpečnostné fólie (11.10.2019, pdf, 166 kB)

Okná (22.08.2018, pdf, 216 kB)

Zasklenia (2004, pdf, 71 kB)

Technické zabezpečovacie prostriedky

Systémy na kontrolu vstupu (09.12.2022, pdf, 408 kB)

Poplachové systémy na hlásenie narušenia (18.05.2023, pdf, 214 kB)

Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (09.12.2022, pdf, 420 kB)

Zariadenia na detekciu látok a predmetov (16.01.2017, pdf, 134 kB)

Zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií (18.05.2023, pdf, 110 kB)

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia