Certifikované prostriedky

Mechanické zábranné prostriedky

Bezpečnostné úschovné objekty (26.08.2020, pdf, 268 kB)

Uzamykacie systémy a ich súčasti (04.11.2020, pdf, 543 kB)

Dvere a ich súčasti (07.10.2020, pdf, 533 kB)

Mreže (26.08.2020, pdf, 409 kB)

Bezpečnostné fólie (11.10.2019, pdf, 166 kB)

Okná (22.08.2018, pdf, 216 kB)

Zasklenia (2004, pdf, 71 kB)

Technické zabezpečovacie prostriedky

Systémy na kontrolu vstupu (05.06.2020, pdf, 686 kB)

Poplachové systémy na hlásenie narušenia (04.11. 2020, pdf, 779kB)

Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (04.11.2020, pdf, 581 kB)

Zariadenia na detekciu látok a predmetov (16.01.2017, pdf, 134 kB)

Zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií (18.02. 2020, pdf, 332 kB)

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia