Certifikované prostriedky

Mechanické zábranné prostriedky

Bezpečnostné úschovné objekty (20.09.2022, pdf, 230 kB)

Uzamykacie systémy a ich súčasti (20.09.2022, pdf, 478 kB)

Dvere a ich súčasti (28.09.2022, pdf, 604 kB)

Mreže (20.09.2022, pdf, 391 kB)

Bezpečnostné fólie (11.10.2019, pdf, 166 kB)

Okná (22.08.2018, pdf, 216 kB)

Zasklenia (2004, pdf, 71 kB)

Technické zabezpečovacie prostriedky

Systémy na kontrolu vstupu (15.10.2021, pdf, 216 kB)

Poplachové systémy na hlásenie narušenia (20.09.2022, pdf, 689 kB)

Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (10.08.2021, pdf, 263 kB)

Zariadenia na detekciu látok a predmetov (16.01.2017, pdf, 134 kB)

Zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií (28.09.2022, pdf, 280kB)

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia