Prevodová tabuľka kategórií

TZP Pôvodná kategória Požiadavka Bodové ohodnotenie
01 – systémy na kontrolu vstupu “PT” Trieda rozpoznania 3 a trieda prístupu B, stupeň zabezpečenia 4 – vysoké riziko Typ 4 s SS6 = 4 body (Po splnení podmienok bodu 4.1.1. BŠ*)
Typ 3 s SS6 = 3 body (Po splnení podmienok bodu 4.1.2. BŠ*)
  “T” Trieda rozpoznania 2 a trieda prístupu B, stupeň zabezpečenia 3 – stredné až vysoké riziko Typ 2 s SS6 = 2 body (Po splnení podmienok bodu 4.1.3. BŠ*)
02 – poplachové systémy na hlásenie narušenia + tiesňové systémy “PT” Stupeň zabezpečenia 4 – vysoké riziko Typ 4 s SS91 = 4 body (Po splnení podmienky bodu 5.2.1.1. BŠ*) *. Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
  “T” Stupeň zabezpečenia 3 – stredné až vysoké riziko Typ 3 s SS91 = 3 body (Po splnení podmienok bodu 5.2.1.2. BŠ*).Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
  “D” Stupeň zabezpečenia 2 – nízke až stredné riziko Typ 2 s SS91 = 2 body (Po splnení podmienok bodu 5.2.1.3. BŠ*).Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
  “V” Stupeň zabezpečenia 1 – nízke riziko Typ 1 s SS91 = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 5.2.1.4. BŠ*).Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
03 – kamerová zostava v rámci CCTV “PT” Stupeň zabezpečenia 4 – vysoké riziko Typ 4 s SS92 = 4 body (Po splnení podmienky bodu 5.2.2.1. BŠ*). Vzťahuje sa na konkrétny komponent EZS, nie na celý systém.)
05 – zariadenia na detekciu látok a predmetov “PT” Stupeň zabezpečenia 4 – vysoké riziko Bez bodového ohodnotenia
06 – zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií “PT” Stupeň zabezpečenia 5 Typ 4, bez bodového ohodnotenia
  “T” Stupeň zabezpečenia 4 Typ 3, bez bodového ohodnotenia
  “D” Stupeň zabezpečenia 3 Typ 2, bez bodového ohodnotenia
  “V” Stupeň zabezpečenia 2 Typ 1, bez bodového ohodnotenia
09 – bezpečnostné úschovné objekty “PT” Bezpečnostná trieda II alebo vyššia** Typ 4 s SS1 = 4 body (Po splnení podmienok bodu 1.1.1. BŠ*)
  “T” Bezpečnostná trieda I** Typ 3 s SS1 = 3 body (Po splnení podmienok bodu 1.1.2. BŠ*)
  “D” Bezpečnostná trieda 0** Typ 2 s SS1 = 2 body (Po splnení podmienok bodu 1.1.3. BŠ*)
  “V” Nerozoberateľná plechová skriňa Typ 1 s SS1 = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 1.1.4. BŠ*)
10 – uzamykacie systémy a ich súčasti “PT” Trieda odolnosti 4 Typ 4 s SS4 = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.2.1. BŠ*)
  “T” Trieda odolnosti 3 Typ 3 s SS4 = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.2.2. BŠ*)
  “D” Trieda odolnosti 2 Typ 2 s SS4 = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.2.3. BŠ*)
  “V” Poskytuje odolnosť proti otvoreniu príležitostným páchateľom Typ 1 s SS4 = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.2.4. BŠ*)
11 – dvere a ich súčasti “PT” Trieda odolnosti 4 Typ 4 s SS3 = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.1. BŠ*)
  “T” Trieda odolnosti 3 Typ 3 s SS3 = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.2. BŠ*)
  “D” Trieda odolnosti 2 Typ 2 s SS3 = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)
  “V” Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostavajúce časti hranice Typ 1 s SS3 = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)
12 – mreže “PT” Trieda odolnosti 4 Typ 4 s SS3 = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.1. BŠ*)
  “T” Trieda odolnosti 3 Typ 3 s SS3 = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.2. BŠ*)
  “D” Trieda odolnosti 2 Typ 2 s SS3 = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)
  “V” Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostavajúce časti hranice Typ 1 s SS3 = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)
13 – bezpečnostné fólie “D” Trieda odolnosti 2 Typ 2 s SS3 = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)
  “V” Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostavajúce časti hranice Typ 1 s SS3 = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)
14 – okná “PT” Trieda odolnosti 4 Typ 4 s SS3 = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.1. BŠ*)
  “T” Trieda odolnosti 3 Typ 3 s SS3 = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.2. BŠ*)
  “D” Trieda odolnosti 2 Typ 2 s SS3 = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)
  “V” Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostavajúce časti hranice Typ 1 s SS3 = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)
15 – zasklenia “PT” Trieda odolnosti 4 Typ 4 s SS3 = 4 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.1. BŠ*)
  “T” Trieda odolnosti 3 Typ 3 s SS3 = 3 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.2. BŠ*)
  “D” Trieda odolnosti 2 Typ 2 s SS3 = 2 body (Po splnení podmienok bodu 2.1.3. BŠ*)
  “V” Poskytnú rovnaký stupeň odolnosti proti narušiteľovi ako zostavajúce časti hranice Typ 1 s SS3 = 1 bod (Po splnení podmienok bodu 2.1.4. BŠ*)

*BŠ – bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorý je prílohou vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.
** Zámky úschovných objektov sú uvedené v prílohe certifikátu. Z dôvodu bodového ohodnotenia SS2 je potrebné doložiť typ zámku.

Prevodová tabuľka kategórií MZP a TZP na stiahnutie. (pdf, 103 kB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia