Skúšobné postupy

Skúšobný postup č. 1/2011 upravujúci minimálny rozsah požiadaviek na systémy a komponenty technických zabezpečovacích prostriedkov určených na ochranu utajovaných skutočností (07.11.2011, pdf, 200 kB)

Dodatok č. 1 k skúšobnému postupu č. 1/2011, ktorý nahrádza katalógové listy č. 15-18 (23.10.2015, pdf, 70 kB)

Skúšobný postup č. 1/2012 upravujúci minimálny rozsah požiadaviek na systémy a komponenty mechanických zábranných prostriedkov určených na ochranu utajovaných skutočností (26.03.2012, pdf, 120 kB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia