Medzinárodné zmluvy a dohody

Európska únia

Bezpečnostná dohoda medzi Slovenskou republikou a Západoeurópskou úniou podpísaná v Bruseli 22.04.1997, platná od 22.05.1997 (9/2003 Z. z.)

Dohoda (Understanding) medzi Slovenskou republikou a Západoeurópskou úniou o výmene utajovaných skutočností, podpísaná v Bratislave 26.06.1997 a v Bruseli 08.07.1997, platná od 08.07.1997

Dohoda medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie podpísaná v Bruseli 25.05.2011, platná od 01.12.2015 (330/2015 Z. z.)

Organizácia Severoatlantickej zmluvy

Bezpečnostná dohoda medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy podpísaná v Bruseli 22.06.1994 (603/2002 Z. z.)

Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií (NATO UNCLASSIFIED) podpísaná vo Washingtone 02.03.2005, platná pre Slovenskú republiku od 13.04.2005 (5/2010 Z. z.)

Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o bezpečnosti informácií podpísaná vo Washingtone 21.11.2006, platná od 21.12.2006 (71/2007 Z. z.)

Memorandum of Understanding between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) represented by NATO Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges, Chair of Cyber Defence (CD) (NATO RESTRICTED), podpísaná v Bratislave 16.12.2015 a v Bruseli 20.01.2016, platná od 18.02.2016

Albánska republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a výborom ministrov Albánskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Tirane 18.06.2009, platná od 01.06.2010 (241/2010 Z. z.)

Arménska republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 11.11.2014, platná od 01.09.2015 (212/2015 Z. z.)

Bosna a Hercegovina

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Sarajeve 28.05.2008, platná od 01.07.2009 (268/2009 Z. z.)

Bulharská republika

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 03.02.2006, platná od 1.10.2006 (525/2006 Z. z.)

Cyperská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 11.11.2010, platná od 01.09.2012 (256/2012 Z. z.)

Česká republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 03.02.2005, platná od 03.12.2005 (488/2005 Z. z.)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Brunovciach 25.06.2008, platná od 01.10.2009 (361/2009 Z. z.)

Čierna Hora

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Podgorici 17.06.2009, platná od 01.05.2010 (183/2010 Z. z.)

Estónska republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 09.09.2004, platná od 01.01.2005 (692/2004 Z. z.)

Fínska republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 14.05.2007, platná od 01.01.2008 (623/2007 Z. z.)

Francúzska republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 26.01.2010, platná od 01.06.2010 (190/2010 Z. z.)

Gruzínsko

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 30.5.2012, platná od 01.10.2012 (273/2012 Z. z.)

Helénska republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 27.06.2005, platná od 01.08.2007 (311/2007 Z. z.)

Izrael

Bezpečnostná dohoda medzi Národným bezpečnostným úradom v Slovenskej republike a Ministerstvom obrany štátu Izrael podpísaná v Tel Avive 4. marca 1999, k nahliadnutiu v sídle Národného bezpečnostného úradu.

Chorvátska republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Záhrebe 06.10.2009, platná od 01.10.2010 (386/2010 Z. z.)

Kazašská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Astane 21.01.2016, platná od 07.08.2016 (219/2016 Z. z.)

Litovská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 10.06.2008, platná od 01.04.2009 (90/2009 Z. z.)

Lotyšská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 02.02.2005, platná od 01.04.2005 (113/2005 Z. z.)

Luxemburské veľkovojvodstvo

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 26.07.2011, platná od 01.08.2013 (179/2013 Z. z.)

Macedónska republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Skopje 06.11.2008, platná od 01.04.2009 (106/2009 Z. z.)

Maďarsko

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Budapešti 03.05.2012, platná od 01.09.2012 (257/2012 Z. z.)

Maltská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maltskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bruseli 22.02.2021, platná od 01.05.2021 (162/2021 Z. z.)

Nórske kráľovstvo

Bezpečnostná dohoda medzi vládou SR a vládou Nórského kráľovstva podpísaná v Bratislave 09.08.2005, platná od 01.12.2005 (537/2005 Z. z.)

Poľská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná vo Varšave 13.11.2013, platná od 01.10.2014 (267/2014 Z. z.)

Portugalská republika

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 25.10.2007, platná od 04.12.2008 (468/2008 Z. z.)

Rakúska republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 14.03.2008, platná od 01.05.2008 (117/2008 Z. z.)

Rumunsko

Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bukurešti 06.03.2007, platná od 01.03.2008 (57/2008 Z. z.)

Ruská federácia

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Moskve 07.11.2006, platná od 18.03.2007 (86/2007 Z. z.)

Slovinská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 08.12.2004, platná od 01.08.2005 (330/2005 Z. z.)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií podpísaná v Bratislave 21.01.2000, platná od 21.01.2000 (55/2000 Z. z.)

Spolková republika Nemecko

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 1.07.1998, platná od 22.08.1998 (289/1998 Z. z.)

Dodatok k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaný v Bratislave 14.12.2007, platný od 26.01.2008 (49/2008 Z. z.)

Spojené štáty americké

Dohoda medzi vládou Slovenskej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 13.05.2022, platná od 13.05.2022 (241/2022 Z. z.)

Srbská republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 15.11.2011, platná od 01.02.2013 (25/2013 Z. z.)

Španielske kráľovstvo

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 20.01.2009, platná od 01.01.2010 (52/2009 Z. z.)

Švédske kráľovstvo

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 09.12.2003, platná od 08.03.2004 (47/2004 Z. z.)

Talianska republika

Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Ríme 14.04.2005, platná od 01.08.2005 (329/2005 Z. z.)

Turecká republika

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných informácií a materiálov v obrannom priemysle podpísaná v Ankare 27.09.1999, platná od 16.02.2000 (342/2000 Z. z.)

Ukrajina

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností podpísaná v Bratislave 22.06.2006, platná od 01.12.2008 (431/2008)

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia