Zoznam registrov utajovaných skutočností

Štátne orgány a právnické osoby, ktoré poskytujú a prijímajú utajované skutočnosti v rámci medzinárodnej spolupráce, sú po schválení úradom povinné zriadiť register a/alebo koncový register.

Registre utajovaných skutočností

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia