Bezpečnosť technických prostriedkov

Bezpečnosť technických prostriedkov je systém opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa tvoria, spracúvajú, prenášajú alebo ukladajú na technických prostriedkoch. Rozsah a spôsob ich použitia, ako aj metódy ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa na technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú, inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú určuje bezpečnostný projekt.


Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov uvádza úrad v odborných stanoviskách.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia