Nežiaduce elektromagnetické vyžarovanie

Nežiaduce elektromagnetické vyžarovanie (NEV) je elektromagnetické vyžarovanie elektrických a elektronických zariadení, ktoré môže spôsobiť únik utajovanej skutočnosti. Pre výskum a štúdium nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania sa používa aj medzinárodne označenie Tempest.

Technické prostriedky určené na spracovávanie utajovaných skutočností je potrebné zabezpečiť proti úniku informácií prostredníctvom nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania podľa bezpečnostného štandardu.

Hrozbu úniku utajovaných skutočností prostredníctvom nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania je možné eliminovať

  • použitím zariadení s dostatočne nízkou úrovňou nežiaduceho elektromagnetického vyžarovania (úroveň vyžarovania zariadení sa vyhodnocuje vykonaním meraní v špecializovanom TEMPEST laboratóriu),
  • použitím priestoru s dostatočne vysokou úrovňou elektromagnetického útlmu (úroveň útlmu sa zisťuje vykonaním zónových meraní mobilnou meracou aparatúrou),
  • alebo kombináciou týchto dvoch opatrení.
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia