Odporúčané systémové prostriedky a bezpečnostné nastavenia

V súlade s § 9 ods. 1 vyhlášky NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov, na prácu s utajovanými skutočnosťami úrad vydáva zoznam odporúčaných systémových prostriedkov a odporúčané bezpečnostné nastavenia.

Odporúčané bezpečnostné nastavenia sú spracované pre samostatné počítače a pre sieťové doménové prostredie, ktoré je tvorené servermi a pracovnými stanicami.

Pre získanie odporúčaných bezpečnostných nastavení je potrebné, aby subjekt odoslal vyplnený elektronický formulár prostredníctvom portálu UPVS na adresu úradu. Do predmetu správy je potrebné uviesť vetu “Formulár na zaslanie odporúčaných bezpečnostných nastavení“.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia