Odporúčané systémové prostriedky a bezpečnostné nastavenia

V súlade s § 9 ods. 1 vyhlášky NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov, na prácu s utajovanými skutočnosťami úrad vydáva zoznam odporúčaných systémových prostriedkov a odporúčané bezpečnostné nastavenia.

Odporúčané bezpečnostné nastavenia sú spracované pre samostatné počítače a pre sieťové doménové prostredie, ktoré je tvorené servermi a pracovnými stanicami.

Pre získanie prístupových práv k odporúčaným bezpečnostným nastaveniam je potrebné, aby subjekt odoslal vyplnený elektronický formulár prostredníctvom portálu UPVS na adresu úradu, kde do predmetu správy je potrebné uviesť vetu “Formulár na pridelenie prístupových údajov k odporúčaným bezpečnostným nastaveniam“.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia