Odporúčané systémové prostriedky a bezpečnostné nastavenia

V súlade s § 9 ods. 1 vyhlášky NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov, na prácu s utajovanými skutočnosťami možno použiť len odporúčaný systémový prostriedok s odporúčaným bezpečnostným nastavením.

Aktuálny zoznam odporúčaných systémových prostriedkov:

 Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise (verzia 6.1 build 7601: Service Pack 1) a novší
 Microsoft Windows 8.1 Pro/Enterprise (verzia 6.3 build 9600) a novší
 Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise (verzia 1607 build 14393.2068) a novší
 Microsoft Windows Server 2008 R2 (verzia 6.1 build 7601) a novší
 Microsoft Windows Server 2012 R2 (verzia 6.3 build 9200) a novší
 Microsoft Windows Server 2016 (verzia 10.0 build 14393) a novší

Tento zoznam nahrádza predchádzajúci zoznam.

Na prácu s utajovanými skutočnosťami na technickom prostriedku – samostatnej pracovnej stanici do stupňa utajenia Vyhradené možno použiť aj odporúčaný systémový prostriedok:

Microsoft Windows 7 Pro (verzia 6.1 build 7601: Service Pack 1)

Aktuálna verzia odporúčaných bezpečnostných nastavení:

Verzia Platná od
1.11 28.03.2018

Odporúčané bezpečnostné nastavenia sú k dispozícii na vyžiadanie formou žiadosti zaslanej na adresu podateľne úradu alebo prostredníctvom elektronickej schránky  úradu.

Archív predchádzajúcich verzií odporúčaných bezpečnostných nastavení:

 Verzia  Platná od
1.1 22.02.2018
 1.0  21.12.2017

 

 

 

 

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia