Bezpečnostný štandard

Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti určuje pravidlá a podmienky na minimálnu požadovanú úroveň ochrany objektov a chránených priestorov určených na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami. Pre objekty a chránené priestory sú ustanovené najmenšie bodové hodnoty, ktoré treba dosiahnuť. Používa sa matematická metóda prideľujúca jednotlivým bezpečnostným opatreniam ustanovené bodové ohodnotenia, ktorých súčet sa príslušným spôsobom vyhodnocuje. Opatrenia uvádzané ako nepovinné sa nemusia zrealizovať, ale musí sa dosiahnuť celkový predpísaný súčet bodov.

Bezpečnostný štandard určuje

 • požiadavky na ukladanie utajovaných skutočností v úschovných objektoch,
 • opatrenia ochrany chráneného priestoru,
 • opatrenia ochrany objektu,
 • podmienky kontroly vstupov, bezpečnostných prehliadok a režimu návštev,
 • zásady fyzickej ochrany,
 • spôsob ochrany elektrickým zabezpečovacím systémom,
 • opatrenia vonkajšej ochrany
 • požiadavky na zariadenia na detekciu látok a predmetov,
 • požiadavky na zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií,
 • zásady ochrany rokovacích miestností proti odpočúvaniu,
 • podmienky fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti objektov a chránených priestorov, v ktorých sa nachádzajú technické prostriedky a prostriedky a systémy šifrovej ochrany informácií,
 • bodové ohodnotenie prvkov fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti,
 • minimálne požadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti tabuľka pre výpočet (06.07.2017, xls, 48 kB)
 • bodové ohodnotenie bezpečnostných opatrení v chránenom priestore.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia