Povinné hlásenia

Podnikateľ (resp. jeho vedúci) je počas platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti povinný úradu/úrad

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia