Priemyselná bezpečnosť

Pojem priemyselná bezpečnosť je definovaný ako súhrn opatrení  a podmienok ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa vzťahujú na podnikateľa v prípade, že mu boli na základe zmluvy so štátom postúpené, alebo je na základe zmluvy so štátom ich tvorcom. 


Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti priemyselnej bezpečnosti uvádza úrad v odborných stanoviskách.

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia