Povinnosti orgánov verejnej moci v súvislosti s legislatívnou zmenou zaručeného elektronického podpisu na kvalifikovaný elektronický podpis

Od 1.7.2016 má orgán verejnej moci (OVM) povinnosť validovať QES a QTS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 a ak sa OVM rozhodne akceptovať aj formáty ZEP (vyžadované legislatívou platnou do 1.7.2016) vyhotovené po 1.7.2016, musí použiť aplikáciu certifikovanú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014, ktorá má certifikované aj formáty ZEP (vyžadované legislatívou platnou do 1.7.2016).

Orgán verejnej moci nesmie po 1.7.2016 používať aplikácie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu / pečate a kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, ktoré vyhotovujú formát podpisu, alebo pečate v rozpore s prílohou vykonávacieho  rozhodnutia Komisie č. 2015/1506, podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Aplikácie pre podpis a pečať.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia