Šifrová ochrana informácií

Sifra_2V súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočností je úrad ústredným šifrovým orgánom Slovenskej republiky. Medzi jeho hlavné úlohy v oblasti šifrovej ochrany patrí

  • certifikácia prostriedkov a uznávanie zahraničných certifikátov,
  • kontrola bezpečnosti prostriedkov,
  • vydávanie bezpečnostných štandardov,
  • odborná príprava zamestnancov,
  • vykonávanie skúšky bezpečnostného zamestnanca pre oblasť šifrovej ochrany,
  • koordinácia výskumu a vývoja,
  • metodické riadenie a koordinácia rezortných šifrových orgánov,
  • zabezpečovanie vládneho a zahraničného spojenia.

Systém šifrovej ochrany informácií je založený na úzkej spolupráci úradu s rezortnými šifrovými orgánmi.

Vzor rozhodnutia o zriadení rezortného šifrového orgánu (01.04.2016, pdf, 23 kB).

 

Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti, uvádza úrad v odborných stanoviskách.

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia