Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť pre oblasť šifrovej ochrany informácií sa preukazuje potvrdením o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca pre oblasť šifrovej ochrany informácií podľa vyhlášky o skúške bezpečnostného zamestnanca.

Aktuálny vzor osvedčenia na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií, platný od 20. septembra 2016 (20.09.2016, pdf, 79 kB)

Vzor osvedčenia na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií, platný od 1. apríla 2016 (01.04.2016, pdf, 23 kB)

Poznámka:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku šifrovej ochrany informácií vydané do 31.03.2016 podľa vyhlášky NBÚ č. 340/2004 Z. z. je potvrdením podľa vyhlášky NBÚ č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca oblasť šifrovej ochrany informácií.

Viac informácií o skúške bezpečnostného zamestnanca nájdete tu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia