Archív

2021

Rozpočet na rok 2021 (07.01.2021, pdf, 891 kB)

Ročná monitorovacia správa k 31.12.2021 (18.05.2022, 135 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2021 (18.05.2022, pdf, 0,89 MB)

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2021 (18.05.2022, 45kB)

Organizačná schéma 2021 (18.05.2022, 49 kB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov za rok 2021 (18.05.2022, 267 kB)

Výdavky podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021 (18.05.2022, 137 kB)

Finančné operácie rozpočtovej kapitoly za rok 2021 (18.05.2022, 215 kB)

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2021 (18.05.2022, 19 kB)

Príjmy a výdavky príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2021 (18.05.2022, 267 kB)

Výdavky príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021 (18.05.2022, 137 kB)

2020

Rozpočet na rok 2020 (10.02.2020, pdf, 889 kB)

Ročná monitorovacia správa k 31.12.2020 (15.12. 2021, pdf,  1,01 MB)

Návrh záverečného účtu za rok 2020 (15.12. 2021, pdf, 951 kB)

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2020 (15.12. 2021, pdf, 513 kB)

Organizačná schéma 2020 (15.12. 2021, pdf, 483 kB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov za rok 2020 (15.12. 2021, pdf, 220 kB)

Výdavky podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020 (15.12. 2021, pdf 213 kB)

Finančné operácie rozpočtovej kapitoly za rok 2020 (15.12. 2021, pdf 286 kB)

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2020 (15.12. 2021, pdf 830 kB)

 Príjmy a výdavky príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2020 (15.12. 2021, pdf 211 kB)

Výdavky príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020 (15.12. 2021, pdf 203 kB)

2019

Rozpočet na rok 2019 (18.01.2019, pdf, 646 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2019 (07.10.2020, pdf, 876 kB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov za rok 2019 (07.10.2020, pdf, 267 kB)

Výdavky podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 (07.10.2020, pdf, 255 kB)

Finančné operácie rozpočtovej kapitoly za rok 2019 (07.10.2020, pdf, 317 kB)

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2019 (07.10.2020, pdf, 457 kB)

Ročná monitorovacia správa k 31.12.2019 (07.10.2020, pdf, 1,18 MB)

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2019 (07.10.2020, pdf, 524 kB)

2018

Rozpočet na rok 2018 (27.06.2018, pdf, 380 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2018 (19.06.2019, pdf, 2,08 MB)

2017

Rozpočet na rok 2017 (09.01.2017, pdf, 391 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2017 (19.06.2019, pdf, 1,01 MB)

2016

Rozpočet na rok 2016 (04.01.2018, pdf, 297 kB)

Návrh záverečného účtu za rok 2016 (04.01.2019, pdf, 1,00 MB)

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia