Rozpočet

 

Materiály k návrhu záverečného účtu NBÚ za rok 2022 – Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2022 prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi, avšak na hlasovaní dňa 28. júna 2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie. Národný bezpečnostný úrad na základe odporúčania Ministerstva financií SR a v záujme transparentnosti a dostupnosti údajov zverejňuje Návrh záverečného účtu Národného bezpečnostného úradu za rok 2022 po ukončení schôdze Národnej rady SR.:

Návrh záverečného účtu NBÚ za rok 2022 (12.07.2023, pdf, 998 kB)

Príloha č. 1 – Organizačná schéma kapitoly 2022 (12.07.2023, pdf, 476 kB)

Príloha č. 2 – Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2022 (12.07.2023, pdf, 548 kB)

Príloha č. 3 – Ročná monitorovacia správa k 31.12.2022 (12.07.2023, pdf, 992 kB)

Prezentácia cieľov v jednotlivých oblastiach programového rozpočtovania na roky 2024 – 2026 vo väzbe na alokované finančné zdroje (29.05.2023, pdf, 766 kB)

Rozpočet na rok 2023 (23.01.2023, pdf, 744 kB)

Rozpočet na rok 2022 (19.01.2022, pdf, 740 kB)

Prezentácia cieľov v jednotlivých oblastiach programového rozpočtovania na roky 2023 – 2025 vo väzbe na alokované finančné zdroje (01.06.2022, pdf, 776 kB)

Rozpočet na rok 2021 (07.01.2021, pdf, 891 kB)

Prezentácia cieľov v jednotlivých oblastiach programového rozpočtovania na rok 2022 vo väzbe na alokované finančné zdroje (23.06.2021, pdf, 918 kB)

Prezentácia cieľov v jednotlivých oblastiach programového rozpočtovania na rok 2021 vo väzbe na alokované finančné zdroje (17.09.2020, pdf, 916 kB)

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia