Správa majetku

Zoznam nehnuteľností
Nehnuteľný majetok v správe úradu sa eviduje prostredníctvom systému Centrálnej evidencie majetku.

Názov nehnuteľnosti  Odhadovaná trhová hodnota
Administratívna budova – Budatínska 30, Bratislava
Garáže nákladnej dopravy
Pozemok – Budatínska 30, Bratislava
6 165 100,08 EUR
482 858,99 EUR
697 271,46 EUR
Budova – Budatínska 32, Bratislava
Pozemok – Budatínska 32, Bratislava
745 575,25 EUR
515 793,67 EUR
Účelové zariadenie – Brunovce
Pozemok – Brunovce
1 879 759,01 EUR
56 507,00 EUR

Prenájom nehnuteľností
Úrad v súčasnosti neprenajíma žiadnu nehnuteľnosť.

Prebytočný majetok štátu
Úrad ponúka prebytočný majetok štátu, ktorý má v správe prostredníctvom Registra ponúkaného majetku štátu.

Nezaplatené pohľadávky štátu
Informácie o dlžníkoch úradu sa zverejňujú v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu.
 
 
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia