Verejné obstarávanie

Úrad je podľa zákona o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, pričom je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Objednávky vytvorené v roku 2024

Faktúry a platby v hotovosti uhradené v roku 2024

 

Postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní

Informácie úrad zverejňuje vo svojom profile verejného obstarávateľa.

Realizované elektronické aukcie

Informácie úrad zverejňuje prostredníctvom portálu Elektronický kontraktačný systém.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia