Úrad

MG_2044-Pano

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia