Informácie

laptop-2443734_1920

Prístup k informáciám, pri ktorých neexistujú zákonné prekážky ich sprístupnenia sa realizuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia