Pečať NBÚ

Pečať Národného bezpečnostného úradu

Sériové číslo: 7114
Údaje vydavateľa: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA2
Údaje držiteľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O= Narodný bezpečnostný úrad, CN=Pečať NBÚ
Platný od: 16. januára 2017 14:57:05
Platný do: 16. januára 2020 14:57:02
Haš verejného kľúča držiteľa: d5 83 ac 89 33 1c 80 e7 5c 46 82 05 f7 9f 2a ec 5d 41 81 d3
Haš certifikátu: 3f bc 87 17 e4 03 e1 2b 20 a0 61 0e a2 69 5b 19 00 03 40 ea

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia