Pečať NBÚ

Pečate Národného bezpečnostného úradu

Sériové číslo: ‎01 97 26 12 d6 f5 5e 00 01 5d
Údaje vydavateľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SEP, CN=SNCA3
Údaje držiteľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O= Narodný bezpečnostný úrad, CN=Pečať NBÚ
Platný od: ‎4. ‎júla ‎2018 9:43:30
Platný do: ‎3. ‎júla ‎2021 9:43:30
Haš verejného kľúča držiteľa: 73 5c ba 5a 05 e4 04 af 71 81 ea ee 34 e7 25 1c d0 33 bd bd
Haš certifikátu: ‎18 86 c5 20 1c 28 e9 6e 89 e8 e5 e4 70 3b 17 72 76 49 89 04

Sériové číslo: ‎‎01 ba fe 74 3e 2c 71 00 01 5e
Údaje vydavateľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SEP, CN=SNCA3
Údaje držiteľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O= Narodný bezpečnostný úrad, CN=Pečať NBÚ
Platný od: ‎‎4. ‎júla ‎2018 9:51:39
Platný do: ‎‎3. ‎júla ‎2021 9:51:39
Haš verejného kľúča držiteľa: 4d 54 a4 92 ff 0d 8e a3 a6 07 52 25 2a 9c 1a 6f 80 a7 f7 d6
Haš certifikátu: ‎‎05 4a 5c b0 f7 b2 50 04 05 8f ee 6f 2e 40 f6 a3 16 bd 48 ec

Sériové číslo: ‎‎‎01 b7 8e 4a 5a 60 fb 00 06 f7
Údaje vydavateľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SEP, CN=SNCA3
Údaje držiteľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O= Narodný bezpečnostný úrad, CN=Pečať NBÚ
Platný od: ‎‎‎2. ‎júla ‎2019 13:41:50
Platný do: ‎‎‎1. ‎júla ‎2022 13:41:50
Haš verejného kľúča držiteľa: a3 10 34 d2 c8 56 63 89 81 28 d3 68 4c b4 e2 b8 fd 27 b3 d2
Haš certifikátu: ‎‎‎b7 b7 b1 33 d9 89 6b 11 c4 c5 0e 5b 88 3a 20 3d a8 f1 1b 5b
Sériové číslo: ‎‎‎‎01 1b 27 3a ee 96 4a 00 06 f8
Údaje vydavateľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SEP, CN=SNCA3
Údaje držiteľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O= Narodný bezpečnostný úrad, CN=Pečať NBÚ
Platný od: ‎‎‎‎2. ‎júla ‎2019 13:54:12
Platný do: ‎‎‎‎1. ‎júla ‎2022 13:54:12
Haš verejného kľúča držiteľa: 9e b9 eb 59 9c 31 40 8f ad a8 40 89 cd dd bf 25 29 3f 34 df
Haš certifikátu: ‎‎‎‎04 93 3c a8 6a 66 b3 40 53 ca d9 91 cf 10 55 36 c7 65 dd d0
Sériové číslo: ‎‎‎‎‎01 cc 5f e0 39 29 99 00 0f 73
Údaje vydavateľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SEP, CN=SNCA3
Údaje držiteľa: C=SK, L=Bratislava, SERIALNUMBER = NTRSK-36061701, O= Narodný bezpečnostný úrad, CN=Pečať NBÚ
Platný od: ‎‎‎‎‎17. ‎júna ‎2020 13:38:45
Platný do: ‎‎‎‎‎17. ‎júna ‎2023 13:38:45
Haš verejného kľúča držiteľa: 95 cd 8a de 4a 0a 91 99 3a d6 eb 2b 3c b2 e6 33 03 7b 55 8a
Haš certifikátu: ‎‎‎‎‎24 48 7e cc 57 53 a6 ab a8 5d 80 73 a3 ee 30 3c 63 8c 0a 69

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia