Ochrana osobných údajov

25. mája 2018 vstúpila do platnosti nová legislatívna norma Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation – GDPR).

Cieľom nariadenia GDPR je reforma v oblasti ochrany osobných údajov pre EÚ, ktorá zvýši dôveru voči digitálnemu trhu a právnu istotu spotrebiteľov pri spracovávaní osobných údajov.  

Národný bezpečnostný úrad je na základe nariadenia GDPR a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy kontaktného miesta pre Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, interného prostredia úradu a verejnosti.

Kontakt: gdpr@nbu.gov.sk

Informačný list GDPR (25.09.2018, pdf, 499 kB)

Tabuľka účelov

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia