Tlačové správy

13.11.2023

NBÚ radí: Za veľkými zľavami hľadajte podvod

Internetové obchody opäť lákajú na obrovské zľavy. Môžete vďaka ním ušetriť, ale aj prísť o úspory. Národný bezpečnostný úrad preto vyzýva ľudí, aby boli obozretní a nakupovali len na overených stránkach.

11.08.2022

Kybernetická bezpečnosť stále nie je prioritou ani v malých a stredných podnikoch

Malé a stredné podniky vnímajú hrozby kybernetických incidentov, no napriek tomu majú na bezpečnosť vyčlenený len zlomok rozpočtu. Až dve tretiny opýtaných podnikov nevykonali počas svojho fungovania ani raz analýzu rizík…


21.03.2022

EK pozýva verejnosť k tvorbe právneho aktu o kybernetickej odolnosti

Európska komisia pripravuje nový právny akt EÚ o kybernetickej odolnosti – European Cyber Resilience Act. Pozýva verejnosť, aby sa zúčastnila na konzultáciách a poskytla spätnú väzbu…


23. 02. 2022

Dohoda s USA dostala od vlády zelenú

Vláda dnes schválila dohodu o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných skutočností medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými…


04.02.2022

Abeceda bezpečného internetu

Na internete sa často správame, ako keby bol bezpečným miestom. Pritom na ňom číha nespočetne veľa nástrah…


23. 12. 2021

Národný bezpečnostný úrad mimoriadne varuje kritickú infraštruktúru

Národný bezpečnostný úrad dnes vydal varovanie a odporúčania prevádzkovateľom základných služieb ako prvkov kritickej infraštruktúry…


14. 12. 2021

PRIESKUM: Väčšina Slovákov považuje kybernetickú bezpečnosť za dôležitú a majú očakávania aj od NBÚ

Kybernetická bezpečnosť už dávno nie je iba ničnehovoriaci pojem. Kým kedysi si používatelia predstavovali v tom slovnom spojení „niečo s počítačmi“, dnes sú už mnohí z nás majiteľmi smartfónu, v práci používame informačné technológie a uvedomujeme si aj náležité riziká ich používania…


03. 12. 2021

Cvičenie NATO pod taktovkou NBÚ

Národný bezpečnostný úrad, Centrum pre kybernetickú obranu, NASES aj vládna jednotka CSIRT.SK opäť preverili svoje schopnosti v boji proti kybernetickým hrozbám. Zúčastnili sa na cvičení Severoatlantickej aliancie…


01.07.2020

Novelizácia kybernetického zákona je kľúčová

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prijal prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Tibora Straku. Aj tieto odvetvia slovenskej ekonomiky zažívajú neľahké časy pri spomalení ekonomiky po vplyve ochorenia COVID19…


21. 05. 2020

Národný bezpečnostný úrad a finančná správa sa dohodli na bližšej spolupráci

Riaditeľ úradu Roman Konečný a prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová podpísali dohodu ešte začiatkom mája, účinnosť nadobudla 14. mája 2020. Vzájomná spolupráca by mala byť rýchlejšia a adresnejšia…


19. 03. 2020

Varovanie pre orgány verejnej moci pred podcenením riešenia kybernetickej bezpečnosti v čase núdzového stavu spôsobeného nákazou COVID-19

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT (NCKB) varuje všetky orgány verejnej moci, organizácie štátnej správy a samosprávy pred podceňovaním dôležitosti kybernetickej bezpečnosti v momentálnej situácii, ktorá súvisí so šírením vírusu COVID-19…


16. 03. 2020

Varovanie pre prevádzkovateľov základnej služby v sektore zdravotníctvo pred kybernetickými hrozbami a útokmi

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje prevádzkovateľov základných služieb v sektore zdravotníctvo (nemocnice, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, testovacie laboratória a ďalšie zdravotnícke zariadenia) ale aj všetky ostatné…


16. 03. 2020

Bezpečnostné odporúčanie pre prevádzkovateľov základných služieb v súvislosti s vírusom COVID-19 (aktualizované opatrenia)

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zverejnilo prvé Odporúčanie pre prevádzkovateľov základných služieb na zaistenie vysokej miery dostupnosti týchto služieb. V nedeľu 15. marca 2020 vláda Slovenskej republiky schválila…


15. 03. 2020

Varovanie pred pokračujúcimi škodlivými aktivitami v kybernetickom priestore súvisiacimi s vírusom COVID-19

Kybernetickí útočníci zintenzívňujú svoju snahu zneužiť atmosféru strachu a neistoty súvisiacej s pandemickým šírením vírusu COVID-19. Ľudia sú v takýchto situáciách náchylní uveriť rôznym, aj nepravdivým…


03. 03. 2020

Odporúčania v súvislosti s vírusom COVID-19

Zaistenie vysokej miery kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľov základných služieb je jedným z kľúčových faktorov ochrany záujmov občanov Slovenskej republiky. Udržanie takéhoto stavu je závislé aj na rozsiahlej…


09. 10. 2019
Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí

Európska komisia, spolu s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), dnes zverejnila správu Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí (EU coordinated…


07. 10. 2019
Návod na oznamovanie zraniteľností

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT dnes zverejnilo Návod na oznamovanie zraniteľností. Tento návod slúži ako pomôcka pre bezpečnostných výskumníkov, vývojárov softvéru, výrobcov hardv…


09. 09. 2019
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Národný bezpečnostný úrad 1. septembra 2019 zriadil Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT transformáciou Národnej jednotky SK-CERT. Zriadením Národného centra kybernetickej bezpeč…


 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia