Tlačové správy

01.07.2020

Novelizácia kybernetického zákona je kľúčová

Bratislava 1. júla 2020 -Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prijal prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Tibora Straku. Aj tieto odvetvia slovenskej ekonomiky zažívajú neľahké časy pri spomalení ekonomiky po vplyve ochorenia COVID19…


21. 05. 2020

Národný bezpečnostný úrad a finančná správa sa dohodli na bližšej spolupráci

Bratislava 21. mája 2020 – Riaditeľ úradu Roman Konečný a prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová podpísali dohodu ešte začiatkom mája, účinnosť nadobudla 14. mája 2020. Vzájomná spolupráca by mala byť rýchlejšia a adresnejšia…


19. 03. 2020

Varovanie pre orgány verejnej moci pred podcenením riešenia kybernetickej bezpečnosti v čase núdzového stavu spôsobeného nákazou COVID-19

Bratislava 19. marca 2020 – Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT (NCKB) varuje všetky orgány verejnej moci, organizácie štátnej správy a samosprávy pred podceňovaním dôležitosti kybernetickej bezpečnosti v momentálnej situácii, ktorá súvisí so šírením vírusu COVID-19…


16. 03. 2020

Varovanie pre prevádzkovateľov základnej služby v sektore zdravotníctvo pred kybernetickými hrozbami a útokmi

Bratislava 16. marca 2020 – Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje prevádzkovateľov základných služieb v sektore zdravotníctvo (nemocnice, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, testovacie laboratória a ďalšie zdravotnícke zariadenia) ale aj všetky ostatné…


16. 03. 2020

Bezpečnostné odporúčanie pre prevádzkovateľov základných služieb v súvislosti s vírusom COVID-19 (aktualizované opatrenia)

Bratislava 16. marca 2020 – Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zverejnilo prvé Odporúčanie pre prevádzkovateľov základných služieb na zaistenie vysokej miery dostupnosti týchto služieb. V nedeľu 15. marca 2020 vláda Slovenskej republiky schválila…


15. 03. 2020

Varovanie pred pokračujúcimi škodlivými aktivitami v kybernetickom priestore súvisiacimi s vírusom COVID-19

Bratislava 15. marca 2020 – Kybernetickí útočníci zintenzívňujú svoju snahu zneužiť atmosféru strachu a neistoty súvisiacej s pandemickým šírením vírusu COVID-19. Ľudia sú v takýchto situáciách náchylní uveriť rôznym, aj nepravdivým…


03. 03. 2020

Odporúčania v súvislosti s vírusom COVID-19

Bratislava 3. marca 2020 – Zaistenie vysokej miery kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľov základných služieb je jedným z kľúčových faktorov ochrany záujmov občanov Slovenskej republiky. Udržanie takéhoto stavu je závislé aj na rozsiahlej…


09. 10. 2019
Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí
Bratislava 9. októbra 2019 – Európska komisia, spolu s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), dnes zverejnila správu Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí (EU coordinated…


07. 10. 2019
Návod na oznamovanie zraniteľností
Bratislava 7. októbra 2019 – Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT dnes zverejnilo Návod na oznamovanie zraniteľností. Tento návod slúži ako pomôcka pre bezpečnostných výskumníkov, vývojárov softvéru, výrobcov hardv…


09. 09. 2019
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Bratislava 9. septembra 2019 – Národný bezpečnostný úrad 1. septembra 2019 zriadil Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT transformáciou Národnej jednotky SK-CERT. Zriadením Národného centra kybernetickej bezpeč…


 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia