Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť.

Webové stránky sú plne funkčné v prehliadačoch:

  • Internet Explorer 9.0+
  • Mozilla Firefox 3.5+
  • Safari 5+
  • Google Chrome 10+

Webové stránky nbu.gov.sk sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia