Vzory dokumentov

Zverejnené vzory je možné vypĺňať elektronicky. Pred vyplnením odporúčame dokument stiahnuť (uložiť na pevný disk) a na jeho úpravu použiť napríklad Adobe Reader (verzia 11 a novšia), PDF-XChange EditorFoxit Reader pre MS Windows, Adobe Acrobat Reader pre Android.

Kybernetická bezpečnosť 

Základné služby

Digitálne služby

Jednotky CSIRT

 Dôveryhodné služby
 Ochrana utajovaných skutočností

Okrem žiadostí podľa vyššie uvedených vzorov úrad prijíma podania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia