Incident handler

Senior, junior

Z vybraných pracovných činností

  • pracovník Security Operating Center (SOC)
  • monitoring, vyhodnocovanie a analýza udalostí
  • príjem, vyhodnocovanie a spracovanie kybernetických incidentov
  • koordinácia riešenia incidentov
  • sledovanie nových hrozieb, zraniteľností a trendov v informačnej bezpečnosti
  • reporting, eskalácia

Možnosť zaradenia

  • Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia