Kariéra

planning-2899922_1920

Hľadáme nových kolegov

Národný bezpečnostný úrad hľadá do svojich pracovných tímov skúsených odborníkov, ktorým ponúka priestor pre zužitkovanie nadobudnutých skúseností, poznatkov a zručností z doterajšej praxe. Príležitosť majú aj začiatočníci, ktorí chcú na úrade uplatniť svoje vedomosti a získať cenné skúsenosti.

Otvorené pracovné pozície

Od uchádzačov očakávame najmä samostatnosť, vôľu na sebe pracovať, ochotu akceptovať nastavené pravidlá, no súbežne aj schopnosť navrhovať a aplikovať nové postupy. Zmysel pre zodpovednosť, profesionálny prístup a uplatňovanie etických hodnôt pre nich musia byť samozrejmosťou. V závislosti od pozície a druhu pomeru (služobného alebo pracovného) na uchádzačov kladieme aj ďalšie špecifické požiadavky.

Benefity pracovného pomeru

  • istota a stabilita zamestnania a príjmu
  • dlhodobé uplatnenie a perspektíva kariérneho rastu
  • plat od 990,00 eur (brutto)
  • dovolenka v zmysle zákona

Benefity služobného pomeru

  • možnosť rehabilitácie a kúpeľnej starostlivosti
  • finančný príspevok na stravovanie, ošatenie a bývanie
  • 6 týždňov dovolenky bez ohľadu na vek
  • špecifická zdravotná starostlivosť
  • osobitný systém sociálneho zabezpečenia

Ak Vás niektorá z otvorených pracovných pozícií zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

V prípade, že Váš profil bude zodpovedať požiadavkám na obsadenie konkrétnej pozície, na informatívnom pohovore Vám detailnejšie predstavíme jej obsahovú náplň. Radi Vám vysvetlíme všetky aspekty služobného alebo pracovného pomeru, ktorý ponúkame podľa typu pozície. Dozviete sa aj podrobnosti o ďalších krokoch prijímacieho procesu, ktorý zahŕňa vykonanie bezpečnostnej previerky a v závislosti od pozície aj psychotesty, previerku fyzickej zdatnosti, zdravotnú prehliadku, prípadne ďalšie testy.


Informácie o zamestnávateľovi

Pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu sa datuje od roku 2001. Patrí mu postavenie ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť ochrany utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.

Úrad je súčasťou bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Vykonáva bezpečnostné previerky osôb a podnikateľov, zabezpečuje bezpečné vládne spojenie, je orgánom dohľadu pre dôveryhodné služby a plní úlohu národnej jednotky na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov. Vo vzťahu k zahraničiu je kontaktným bodom a národnou autoritou v oblastiach svojej pôsobnosti.

Na úrade pôsobia príslušníci v služobnom pomere podľa zákona č. 73/1998 Z. z. a zamestnanci v pracovnom pomere podľa zákona 552/2003 Z. z.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia