Kariéra

planning-2899922_1920

Hľadáme nových kolegov. Pridajte sa k nám!

Národný bezpečnostný úrad hľadá samostatných ľudí so zmyslom pre zodpovednosť, ktorí nemajú problém s dodržiavaním pravidiel, profesionalita a etika sú pre nich samozrejmosťou.

Príslušníci úradu sú v služobnom pomere podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.

V prípade záujmu Vám na nezáväznom informatívnom pohovore radi odpovieme na všetky otázky týkajúce sa služobného pomeru a predstavíme obsahovú náplň konkrétnej pracovnej pozície. Vstupný informatívny pohovor uskutočníme priamo na úrade v Bratislave.

Voľné pracovné pozície v oblastiach:

 • právo
 • ekonomika (rozpočet, účtovníctvo, najmä práca v systéme SAP)
 • mzdové účtovníctvo (SAP)
 • informatika (administrácia, technická podpora, správa informačných systémov, správa sietí, vývoj a programovanie)
 • pracovná psychológia
 • lekárska posudková činnosť

Všeobecné požiadavky:

 • dosiahnutý vek 21 rokov
 • úplné stredoškolské vzdelanie (väčšina pozícií je však vysoko špecializovaná a vyžaduje VŠ II. stupňa)
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Pracovné benefity:

 • istota a stabilita zamestnania a pravidelného príjmu
 • dlhodobé uplatnenie a perspektíva kariérneho rastu
 • plat od 990,00 eur (brutto)
 • 6 týždňov dovolenky bez ohľadu na vek
 • možnosť rehabilitácie a kúpeľnej starostlivosti
 • finančný príspevok na stravovanie, ošatenie a bývanie
 • špecifická zdravotná starostlivosť
 • osobitný systém sociálneho zabezpečenia (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov)

Prijímací proces:

 • informatívny pohovor
 • psychologické vyšetrenie (psychotesty)
 • previerka fyzickej zdatnosti
 • zdravotná prehliadka
 • test zo slovenčiny (úroveň učiva 2. stupňa základnej školy)
 • bezpečnostná previerka najvyššieho stupňa „Prísne tajné“ (trvá niekoľko mesiacov)

Svoju žiadosť a profesijný životopis posielajte na podatelna@nbu.gov.sk. Odpovieme na všetky žiadosti.


Informácie o zamestnávateľovi:

Pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu sa datuje od roku 2001. Patrí mu postavenie ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť ochrany utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.

Úrad je súčasťou bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Vykonáva bezpečnostné previerky osôb a podnikateľov, zabezpečuje bezpečné vládne spojenie, je orgánom dohľadu pre dôveryhodné služby a plní úlohu národnej jednotky na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov. Vo vzťahu k zahraničiu je kontaktným bodom a národnou autoritou v oblastiach svojej pôsobnosti.

Od roku 2019 v rámci svojej organizačnej štruktúry úrad prevádzkuje Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia