IT analytik

Matematik – kryptológ

Z vybraných pracovných činností

 • analýza matematických modelov kryptografických systémov
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov overovania odolnosti kryptografických systémov
 • návrh opatrení na zlepšenie odolnosti kryptografických systémov
 • spracovanie výsledných testovacích správ, alebo protokolov
 • účasť v medzinárodných pracovných skupinách tvoriacich štandardy

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Programátor

Z vybraných pracovných činností

 • analýza zdrojových kódov zariadení, alebo produktov postúpených na certifikáciu
 • identifikácia chýb v zdrojových kódoch, hľadanie skrytých funkcionalít
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov
 • sledovanie trendov a zraniteľností

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa
 • znalosti C, C#, Assembler, prípadne Java sú vítané
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Elektronik – obvody, hradlové polia

Z vybraných pracovných činností

 • analýza obvodových zapojení a ich funkcionalít
 • analýza kódov hradlových polí produktov postúpených na certifikáciu
 • identifikácia chýb v zdrojových kódoch, hľadanie skrytých funkcionalít
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa
 • znalosti FPGA alebo ASIC hradlových polí sú vítané
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Ak Vás niektorá z ponúkaných pracovných pozícií zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia