IT security specialist

Miesto práce

Bratislava

Druh pomeru

služobný pomer podľa zákona č. 73/1998 Z. z.

Termín nástupu

ihneď po úspešnom ukončení prijímacieho konania

Mzdové podmienky

podľa zákona č. 73/1998 Z. z.


IT security specialist (matematik – kryptológ)

 • analýza matematických modelov kryptografických systémov
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov overovania odolnosti kryptografických systémov
 • návrh opatrení na zlepšenie odolnosti kryptografických systémov
 • spracovanie výsledných testovacích správ, alebo protokolov
 • účasť v medzinárodných pracovných skupinách tvoriacich štandardy

IT security specialist (programátor)

 • analýza zdrojových kódov zariadení, alebo produktov postúpených na certifikáciu
 • vítané sú najmä znalosti C, C#, Assembler, prípadne Java
 • identifikácia chýb v zdrojových kódoch, hľadanie skrytých funkcionalít
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov
 • sledovanie trendov a zraniteľností

IT security specialist (elektronik – obvody, hradlové polia)

 • analýza obvodových zapojení a ich funkcionalít
 • analýza kódov hradlových polí produktov postúpených na certifikáciu
 • vítané sú najmä znalosti FPGA alebo ASIC hradlových polí
 • identifikácia chýb v zdrojových kódoch, hľadanie skrytých funkcionalít
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov

IT security specialist (referent akreditácie)

 • akreditácia komunikačných a informačných systémov NATO a EÚ
 • práca s právnymi predpismi SECAN Doctrine a nariadeniami EÚ
 • kombinácia znalostí z oblasti právnych predpisov a informačných technológií
 • posudzovanie súladu reálneho stavu informačných systémov s predpismi
 • účasť na medzinárodných výboroch a pracovných skupinách

IT security specialist (ochrana pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním a odpočúvaním)

 • analytické činnosti z oblasti elektromagnetickej kompatibility, anténnej techniky a šírenia elektromagnetických vĺn
 • výkon meraní elektromagnetického vyžarovania v laboratóriu a v teréne
 • výkon technických bezpečnostných prehliadok
 • analýza spôsobov zabezpečenia ochrany pred odpočúvaním
 • účasť na medzinárodných workshopoch

IT security specialist (certifikácia technických prostriedkov)

 • tvorba bezpečnostných politík nastavení operačných systémov a iného softvéru
 • tvorba aplikačných scriptov pre závadzanie bezpečnostných nastavení
 • testovanie bezpečnostných funkcionalít operačných systémov a iného softvéru
 • tvorba technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • analýza aktuálnych trendov a bezpečnostných rizík
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia