IT špecialista

Sieťový špecialista

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa so zameraním na informatiku
 • znalosť sieťových technológií a správy siete
 • výhodou, ale nie podmienkou je absolvovanie CISCO Academy
 • znalosť sieťovej bezpečnosti
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia 

Aplikačný špecialista

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa so zameraním na informatiku
 • znalosť operačných systémov Microsoft, resp. podľa potreby
 • základná znalosť hardvérových zariadení (server, zálohovacie mechaniky, diskové polia atď.)
 • výhodou je znalosť softvérových aplikácií (Fabasoft, SAP, Exchange, Sharepoint, atď.)
 • znalosť systémovej bezpečnosti
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Systémový správca – Windows

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa so zameraním na informatiku
 • znalosť operačných systémov Microsoft Windows Server (2012R2, 2016), Windows 10
 • znalosť virtualizačnej platformy VMware
 • schopnosť inštalovať a spravovať hardvérové a softvérové komponenty a zaisťovať každodennú prevádzky a jej monitorovanie (sledovanie udalostí, vyťaženosť, …)
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Systémový správca- UNIX/Linux

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa so zameraním na informatiku
 • znalosť operačných systémov UNIX/Linux
 • znalosť virtualizačnej platformy VMware
 • schopnosť inštalovať a spravovať hardvérové a softvérové komponenty a zaisťovať každodennú prevádzky a jej monitorovanie (sledovanie udalostí, vyťaženosť, …)
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Správca zálohovania

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa so zameraním na informatiku
 • schopnosť samostatného zálohovania a obnovy komponentov
 • znalosť zálohovacieho softvéru Veeam je výhodou
 • správa databázových systémov
 • správa databázových systémov ORACLE, MS SQL Server
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Ak Vás niektorá z ponúkaných pracovných pozícií zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia