Materiálový kompetent

Z vybraných pracovných činností

  • evidencia a manipulácia s informačno-komunikačnými technológiami a prostriedkami šifrovej ochrany informácií

Všeobecné požiadavky

  • úplné stredoškolské vzdelanie
  • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
  • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
  • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

  • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

  • Technická sekcia

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia