Pracovník IT Security

EÚ, NATO Security Specialist

Z vybraných pracovných činností

 • akreditácia komunikačných a informačných systémov NATO a EÚ
 • práca s právnymi predpismi SECAN Doctrine a nariadeniami EÚ
 • kombinácia znalostí z oblasti právnych predpisov a informačných technológií
 • posudzovanie súladu reálneho stavu informačných systémov s predpismi
 • účasť na medzinárodných výboroch a pracovných skupinách

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Bezpečnostný analytik

Z vybraných pracovných činností

 • tvorba bezpečnostných politík nastavení operačných systémov a iného softvéru
 • tvorba aplikačných scriptov pre zavádzanie bezpečnostných nastavení
 • testovanie bezpečnostných funkcionalít operačných systémov a iného softvéru
 • tvorba technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • analýza aktuálnych trendov a bezpečnostných rizík

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Ak Vás niektorá z ponúkaných pracovných pozícií zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia