Právnik

Miesto práce

Bratislava

Druh pomeru

služobný pomer podľa zákon č. 73/1998

Termín nástupu

ihneď po úspešnom ukončení prijímacieho konania

Mzdové podmienky

podľa zákona č. 73/1998


Náplň práce

 • prejednávanie správnych deliktov
 • zastupovanie úradu pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
 • príprava, posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv
 • príprava právnych materiálov, vyjadrení, stanovísk podľa zadania
 • pripomienkovanie všeobecne záväzných právnych predpisov
 • pripomienkovanie koncepčných a strategických dokumentov
 • príprava a zabezpečenie legislatívneho procesu k interným predpisom
 • vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií
 • poskytovanie právneho poradenstva útvarom úradu pri aplikácii všeobecne záväzných právnych predpisov

Požiadavky

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo
 • minimálne 2-ročná prax v odbore práva (vítané sú skúsenosti so správnym právom)
 • znalosť anglického jazyka vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • práca s PC (Microsoft Office)
 • samostatnosť, spoľahlivosť, dobré komunikačné zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať informácie
 • pozitívny vzťah k IT a moderným technológiám výhodou
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia