Právnik

Požiadavky na vzdelanie a prax

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo
 • 2 roky praxe po ukončení štúdia, najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva a pri zastupovaní pred súdmi a štátnymi orgánmi

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • analytické myslenie
 • primerané komunikačné zručnosti
 • schopnosť tímovej práce
 • počítačová gramotnosť
 • vítaná znalosť anglického jazyka

Všeobecné zákonné požiadavky

 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Kancelária úradu – odbor právnych služieb, odbor správy majetku a služieb

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia