Psychológ

v odbore pracovná a organizačná psychológia

Požiadavky na vzdelanie a prax

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v rámci jednoodborového štúdia v odbore psychológia
 • špecializácia v odbore pracovná a organizačná psychológia (ukončené špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite alebo v zahraničí – uznané MZ SR)
 • relevantná skúsenosť s psychodiagnostikou pri výberovom procese, diagnostikou rozvojového potenciálu, posudzovaním psychologickej spôsobilosti pre výkon povolania
 • skúsenosť s poskytovaním poradenstva zamestnancom v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie
 • vítaná prax v odbore v rezorte MV SR alebo MO SR na pozícii pracovný psychológ

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • empatia
 • asertivita
 • primerané komunikačné zručnosti
 • schopnosť tímovej práce
 • počítačová gramotnosť

Všeobecné zákonné požiadavky

 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Odbor personalistiky a sociálneho zabezpečenia

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia