Rozpočtár/ka

Miesto práce

Bratislava

Druh pomeru

služobný pomer podľa zákon č. 73/1998

Termín nástupu

ihneď po úspešnom ukončení prijímacieho konania

Mzdové podmienky

podľa zákona č. 73/1998


Náplň práce

 • práca v systéme RIS, Štátnej pokladnice, SAP
 • rozpočtová agenda v rámci rozpočtovej a príspevkovej organizácie
 • pravidelné výkazníctvo voči interným či externým subjektom
 • aktívna spolupráca s inými internými útvarmi v oblasti finančného riadenia, mzdovej agendy a rozpočtovania
 • plnenie pokynov priameho nadriadeného v rámci agendy finančného riadenia úradu

Požiadavky

 • na pozíciu sa vyžaduje minimálne úplné stredoškolské vzdelanie (maturita)
 • minimálne 2 roky odborná prax v požadovanej oblasti náplne práce
 • znalosť národnej legislatívy a metodických usmernení v oblasti rozpočtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie
 • v prípade potreby ochota pracovať nadčas, aj v období školských prázdnin alebo v období prelomu kalendárneho roka
 • schopnosť pracovať v kolektíve a pod časovým tlakom
 • ochota vzdelávať sa
 • proaktívny prístup k práci

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia