Senior analytik

Miesto práce

Bratislava

Druh pomeru

služobný pomer podľa zákon č. 73/1998

Termín nástupu

ihneď po úspešnom ukončení prijímacieho konania

Mzdové podmienky

podľa zákona č. 73/1998


Náplň práce

– príprava odborných analýz, stanovísk, vyjadrení a prezentácií pre Inštitút bezpečnostných štúdií

– spolupráca na tvorbe koncepčných, strategických a implementačných dokumentov

– napĺňanie cieľov legislatívneho a strategického rámca kybernetickej bezpečnosti (napr. národná a európska legislatíva ku kybernetickej bezpečnosti, Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti SR 2021-2025 a jej akčný plán)

– hodnotenie a analýza existujúcich a pripravovaných politík na základe údajov (napr. vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na chod prevádzkovateľov základných služieb a iných podnikov, vplyv zavádzania kybernetických bezpečnostných opatrení na regulované a neregulované subjekty zo zákona, vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov  na verejnú správu a spoločnosť a iné) 

– vyhodnocovanie socioekonomických dopadov kybernetických bezpečnostných incidentov

– sledovanie merateľných ukazovateľov v určených oblastiach, nastavovanie indexu kybernetickej bezpečnosti

– sledovanie trendov a tvorba prognóz v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

– samostatná analytická práca na komentároch a analýzach inštitútu

– posudzovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík

– spolupráca na určovaní aktív, určovaní hrozieb a zraniteľností

– spolupráca na tvorbe interných smerníc, postupov a metodík 

– koordinácia externých a interných aktivít inštitútu

– aktívna koordinácia s SK-CERT a Národným kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti

– podieľanie sa na šírení bezpečnostného a situačného povedomia


Požiadavky

– podmienky prijatia do služobného pomeru upravuje zákon č. 73/1998

– minimálne vysokoškolské II stupňa (v oblasti práva, ekonómie, medzinárodných vzťahov, krízového manažmentu výhodou)

– minimálne 5-ročná prax v analytickom prostredí

– anglický jazyk – slovom aj písmom minimálne na úrovni B2 až C1


Osobnostné predpoklady a zručnosti

– silné digitálne zručnosti

– vedieť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu v krátkom čase

– schopnosť analyzovať a vyhodnocovať údaje a informácie v krátkom čase

– krízové myslenie

– samostatnosť, orientácia na výsledky

– pozitívny vzťah k IKT a moderným technológiám

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia