Špecialista bezpečnostnej previerky

Miesto práce

Bratislava

Druh pomeru

služobný pomer podľa zákona č. 73/1998 Z. z.

Termín nástupu

Ihneď po úspešnom ukončení prijímacieho konania

Mzdové podmienky

podľa zákona č. 73/1998 Z. z.


Náplň práce

 • špecializované odborné činnosti súvisiace so spracovaním bezpečnostných spisov 
 • vysoko odborné analytické činnosti spojené s realizáciou bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb
 • spolupráca s ďalšími štátnymi orgánmi pri na tvorbe koncepčných, strategických a implementačných dokumentov
 • spolupráca resp. vypracovanie stanovísk k bezpečnostným previerkam
 • špecializovaná normotvorná činnosť legislatívnych opatrení na úrovni ústredného orgánu
 • komunikácia s bezpečnostnými zložkami, orgánmi a organizáciami v Slovenskej republike (príp. v zahraničí)
 • vysoko špecializovaná koordinácia komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými a vonkajšími väzbami s dôsledkami na rozhodovanie
 • podieľanie sa na budovaní bezpečnostného povedomia
 • plnenie ďalších vysoko špecializovaných úloh podľa pokynov nadriadeného

Požiadavky

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (v odbore právo alebo bezpečnostné služby)
 • junior pozícia vhodná aj pre čerstvých absolventov
 • senior pozícia – minimálne 5-ročná prax v odbore práva alebo bezpečnostných služieb (vítané sú skúsenosti s  odbornými konzultáciami, poskytovaním metodických usmernení, s výkonom legislatívnej činnosti)
 • znalosť anglického jazyka vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • práca s PC (Microsoft Office)
 • samostatnosť, spoľahlivosť, dobré komunikačné zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce
 • schopnosť analyzovať a vyhodnocovať informácie
 • skúsenosť z oblasti medzinárodných vzťahov výhodou
 • pozitívny vzťah k IT a moderným technológiám výhodou

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia