Špecialista rádioelektroniky

Z vybraných pracovných činností

 • ochrana pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním a odpočúvaním
 • analytické činnosti z oblasti elektromagnetickej kompatibility, anténnej techniky a šírenia elektromagnetických vĺn
 • výkon meraní elektromagnetického vyžarovania v laboratóriu a v teréne
 • výkon technických bezpečnostných prehliadok
 • analýza spôsobov zabezpečenia ochrany pred odpočúvaním
 • účasť na medzinárodných workshopoch

Všeobecné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia