Technik

Servisný technik

Z vybraných pracovných činností

 • servis a programovanie elektronických zabezpečovacích systémov
 • servis a programovanie kamerových systémov
 • servis a programovanie systémov kontroly vstupu

Všeobecné požiadavky

 • úplné stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Technik v oblasti informačných technológií

Z vybraných pracovných činností

 • inštalácia a správa hardvérových a softvérových komponentov

Všeobecné požiadavky

 • úplné stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
 • duševná, zdravotná a fyzická spôsobilosť
 • bezúhonnosť a bezpečnostná spoľahlivosť
 • štátne občianstvo SR a trvalý pobyt na Slovensku

Druh pomeru

 • služobný pomer podľa z. č. 73/1998 Z. z.

Možnosť zaradenia

 • Technická sekcia

Ak Vás niektorá z ponúkaných pracovných pozícií zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis. Odpovieme všetkým.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia