Ukončené výberové konania

Výberové konanie pre obsadenie pozície generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu

Vyhlásenie výberového konania (24.04.2020, pdf, 377 kB)

Výsledok výberového konania

Výberové konanie vyhlásil Národný bezpečnostný úrad podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 24. apríla 2020 a zverejnil na internetovej stránke úradu. Uzávierka prijímania žiadostí bola 6. mája 2020 o 14.00 hod. Do stanoveného termínu podali prihlášky dvaja uchádzači.

Výberová komisia na svojom zasadnutí 14. mája 2020 posúdila a vyhodnotila podklady uchádzačov a oboch posunula do užšieho výberu. Obaja uchádzači sa zúčastnili výberového konania.

 Výberová komisia zhodnotila výsledok výberového konania a členovia výberovej komisie 27. mája 2020 hlasovali o konečnom poradí uchádzačov. Víťazom výberového konania sa stal Ing. Ivan Makatura.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia