Kontakty

phone-1742831_1920

Vzhľadom na prijaté mimoriadne opatrenia vlády Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 je podateľňa až do odvolania pre verejnosť zatvorená.

Zásielky adresované Národnému bezpečnostnému úradu sa prijímajú poštou, elektronicky alebo prostredníctvom ÚPVS.

 

Sídlo / poštová adresa

Budatínska 30, 851 06 Bratislava
IČO 36 061 701
Telefón +421 2 6869 1111
Fax +421 2  6869 1700
E-mail podatelna@nbu.gov.sk

Elektronické podania prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy

Číslo schránky: E0005585650
Názov schránky: Národný bezpečnostný úrad

Kontakt pre médiá hovorca: Mgr. Peter Habara
+421 2 6869 2321
 media@nbu.gov.sk
Ochrana osobných údajov gdpr@nbu.gov.sk
Podozrenia z korupcie príslušníkov úradu bojprotikorupcii@nbu.gov.sk
Správca webového sídla webmaster@nbu.gov.sk

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia