Kontakty

phone-1742831_1920

Zásielky prijímame poštou, elektronicky alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). 

Sídlo / korešpondenčná adresa

Budatínska 30, 851 06 Bratislava
IČO 36 061 701
Telefón +421 2 6869 1111
E-mail podatelna@nbu.gov.sk

Elektronické podania prostredníctvom ÚPVS

Číslo schránky: E0005585650
Názov schránky: Národný bezpečnostný úrad

Kontakt pre médiá

npor. Mgr. Peter Habara
+421 2 6869 2321
  peter.habara@nbu.gov.sk

media@nbu.gov.sk

Ochrana osobných údajov gdpr@nbu.gov.sk
Podozrenia z korupcie príslušníkov úradu bojprotikorupcii@nbu.gov.sk
Správca webového sídla webmaster@nbu.gov.sk

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia