Zoznam subjektov blokovaných EÚ

Rada Európskej únie zaviedla reštriktívne opatrenia v reakcii na vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine.

Na základe týchto opatrení EÚ bezodkladne pozastaví činnosť dezinformačných alebo manipulatívnych médií v EÚ alebo smerovanú na EÚ až do ukončenia agresie voči Ukrajine a dovtedy, kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú vykonávať dezinformačné aktivity a akcie zamerané na manipuláciu s informáciami namierenými proti EÚ a jej členským štátom.

Názov
Rozhodnutie podľa
Dôvod Platnosť do
NTV/NTV Mir Nariadenie Rady Európskej únie 2022/2474 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
Rossiya 1 Nariadenie Rady Európskej únie 2022/2474 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
REN TV Nariadenie Rady Európskej únie 2022/2474 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
Pervyi Kanal Nariadenie Rady Európskej únie 2022/2474 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
RT – Russia Today English rozhodnutie Rady Európskej únie 2022/351 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
RT – Russia Today UK rozhodnutie Rady Európskej únie 2022/351 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
RT – Russia Today Germany rozhodnutie Rady Európskej únie 2022/351 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
RT – Russia Today France rozhodnutie Rady Európskej únie 2022/351 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
RT- Russia Today Spanish rozhodnutie Rady Európskej únie 2022/351 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
Sputnik rozhodnutie Rady Európskej únie 2022/351 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
Rossiya RTR/RTR Planeta rozhodnutie Rady Európskej únie 2022/879 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
Rossiya 24/Russia 24 rozhodnutie Rady Európskej únie 2022/879 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ
TV Centre International rozhodnutie Rady Európskej únie 2022/879 medzinárodná dezinformačná kampaň Do odvolania Radou EÚ

Zoznam bude priebežne aktualizovaný.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia