Kľúčové dokumenty

V boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám vychádza úrad zo základných strategických a koncepčných dokumentov Slovenskej republiky, Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia