Domény hybridných hrozieb

Kybernetická doména

Kybernetický priestor zohráva zohráva v súvislosti s hybridnými hrozbami výnimočnú a veľmi špecifickú úlohu. V prípade národných bezpečnostných plánov zahŕňa počítačovú kriminalitu, propagandu, špionáž, ovplyvňovanie, terorizmus a dokonca aj samotný boj. Poskytuje nové mechanizmy, ktorý môžu zvýšiť rýchlosť, šírenie a silu útoku a zabezpečiť anonymitu. Menší aktéri majú väčšie možnosti na presadenie svojej moci v kybernetickom priestore, než v mnohých tradičných oblastiach svetovej politiky.

Kybernetická doména sa týka informačného prostredia pozostávajúceho zo vzájomne prepojených sietí infraštruktúr informačných technológií (vrátane hardvéru, softvéru, údajov, protokolov) a informácií vrátane internetu, telekomunikačných sietí, počítačových systémov a zabudovaných procesorov a kontrolných mechanizmov. Kybernetická doména sa v súčasnosti pomerne rýchlo mení. Nástroje, ktoré môže protivník uplatniť, sú zamerané na spôsobenie degradácie, narušenia alebo zničenia sietí alebo na prístup k údajom a informáciám. Prístup k informáciám môže byť tiež cieľom protivníka s cieľom zhromažďovať spravodajské informácie a znižovať možnosť detekcie. Digitálna transformácia môže umožniť použitie kybernetických nástrojov v mnohých ďalších doménach.

Doména verejnej správy

Verejná správa je zámerne koncipovaná v najširšom možnom zmysle ako proces premeny verejnej politiky na výsledky. Zneužívanie zraniteľnosti vo verejnej správe, zneužívanie právnych pravidiel, procesov, inštitúcií a argumentov priamo súvisia s možnými výzvami, ktoré vytvárajú zraniteľné miesta. Tie môže hybridný protivník využiť, a to buď ako cieľ príležitosti v súvislosti s prebiehajúcou hybridnou aktivitou, alebo ako pomoc pri ktorej sa snaží využiť inú doménu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia