Zoznam blokovaných subjektov

Momentálne nie je v platnosti žiadne rozhodnutie o blokovaní v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia