Zoznam blokovaných subjektov

Národný bezpečnostný úrad vykonáva blokovanie škodlivého obsahu alebo škodlivých aktivít v kybernetickom priestore Slovenskej republiky.

Blokovanie je vykonané rozhodnutím podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti s dočasnou platnosťou do 30. júna 2022.

NBÚ vykonáva rozhodnutia v spolupráci s bezpečnostnými zložkami štátu a Národným bezpečnostným analytickým centrom (NBAC).

Názov
Rozhodnutie podľa
Dôvod Platnosť do
hlavnespravy.sk zákon č. 69/2018, § 27b škodlivá aktivita 30. 06. 2022
armadnymagazin.sk zákon č. 69/2018, § 27b škodlivá aktivita 30. 06. 2022
hlavnydennik.sk zákon č. 69/2018, § 27b škodlivá aktivita 30. 06. 2022
infovojna.bz zákon č. 69/2018, § 27b škodlivá aktivita 30. 06. 2022

 

Zoznam bude priebežne aktualizovaný.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia