Výročné správy

Správa o činnosti Národného bezpečnostného úradu v roku 2019 (23.04.2020, pdf, 1,00 MB) informuje o plnení úloh úradu, poskytuje základné štatistické prehľady, prináša porovnanie vybraných ukazovateľov s údajmi z predchádzajúcich rokov a informuje o plánoch úradu do ďalšieho obdobia.

Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike za rok 2019 (23.04, pdf, 4,00 MB) predstavuje pohľad úradu na stav kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Sú v nej použité údaje Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, ako aj údaje získané v rámci medzinárodnej výmeny informácií a nadobudnuté pri spolupráci úradu s domácimi partnermi. 

Výročnú správu o činnosti aj správu o kybernetickej bezpečnosti úrad predkladá Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Kontrolný výbor obidve správy prerokoval a vzal na vedomie 23. apríla 2020.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia