Výročné správy

Správa o činnosti Národného bezpečnostného úradu v roku 2020 (07.05.2020, pdf, 19,09 MB) informuje o plnení úloh úradu, poskytuje základné štatistické prehľady, prináša porovnanie vybraných ukazovateľov s údajmi z predchádzajúcich rokov a informuje o plánoch úradu do ďalšieho obdobia.

Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2020 (07.05, pdf, 8,44 MB) predstavuje pohľad úradu na stav kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Sú v nej použité údaje Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, ako aj údaje získané v rámci medzinárodnej výmeny informácií a nadobudnuté pri spolupráci úradu s domácimi partnermi.

Výročnú správu o činnosti aj správu o kybernetickej bezpečnosti úrad predkladá Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia