Výročné správy

Správa o činnosti Národného bezpečnostného úradu informuje o plnení úloh úradu, poskytuje základné štatistické prehľady, prináša porovnanie vybraných ukazovateľov s údajmi z predchádzajúcich rokov a informuje o plánoch úradu do ďalšieho obdobia.

Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike predstavuje pohľad úradu na stav kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Sú v nej použité údaje Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, ako aj údaje získané v rámci medzinárodnej výmeny informácií a nadobudnuté pri spolupráci úradu s domácimi partnermi.

Výročnú správu o činnosti aj správu o kybernetickej bezpečnosti úrad predkladá Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia