Odborné stanoviská

Odpovede Národného bezpečnostného úradu na otázky verejnosti ohľadom problematiky ochrany utajovaných skutočností, šifrovej služby, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb.

Tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne záväzný výklad všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti úradu, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.

Ochrana utajovaných skutočností

Dôveryhodné služby

Kybernetická bezpečnosť

Šifrová služba

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia