Predchádzajúci riaditelia

Ing. Jozef Magala 1. júna 2012 – 31. mája 2019
genmjr. v.v. Ing. František Blanárik  16. septembra 2006 – 31. mája 2012
Ing. Aurel Ugor  29. januára 2004 – 15. septembra 2006
JUDr. Matej Sudor  3. októbra 2003 – 28. januára 2004
Mgr. Ján Mojžiš  18. júna 2001 – 2. októbra 2003

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia